شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس
شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس

اخبار جدید


پروژه کرمان، پرقدرت تر از آغاز

پروژه تجاری-اداری-تفریحی کرمان روند عمرانی خود را با قدرت از سرگرفت. پروژه کرمان که با دور نمای کاربری تجاری-اداری-تفریحی در 14 طبقه در خیابان شفا

بازدید های هفتگی مشیر ادامه دارد

بازدید های هفتگی مسئولان ذی ربط شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به منظور سرکشی، تسریع روند بهره برداری و رفع ایرادات فنی مجمتع تفریحی-تجاری

خدمات شرکت


سرمایه گذاری و اجرا

طرح های تولید انبوه مسکن و ساختمان، ...

مشارکت در ساخت

سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در پروژه های مختلف ...

انجام فعالیت های تجاری

خرید و فروش، صادرات و واردات ...

صدور خدمات فنی مهندسی و سرمایه گذاری

حوزه ساختمان و راهسازی، تولید مصالح ساختمانی و ...

شرح خدمات شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس
  • سرمایه گذاری و اجرای طرح های تولید انبوه مسکن و ساختمان، ایجاد شهرک ها و شهرهای جدید و باغشهرها، تولید صنعتی ساختمان، مواد و مصالح و تجهیزات ساختمانی ، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری.
  • سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در پروژه های مختلف و مدیریت راهبردی، هدایت و نظارت بر آنها.
  • خرید و مشارکت در سهام شرکت های داخلی و خارجی و تاسیس شرکت های مرتبط با آن.
  • انجام فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش، صادرات در چارچوب قانون تجارت و در راستای فعالیت شرکت.
  • صدور هرگونه خدمات فنی مهندسی و سرمایه گذاری در ساختمان و راهسازی، تولید مصالح ساختمانی و موارد مرتبط در خارج از کشور.

شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس


شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس، وابسته به بانک صادرات ایران بوده و در سال 1389 با هدف اصلی کمک به ترویج سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس و مشارکت واقعی با سایر سرمایه گذاران و سازندگان تاسیس گردید.

تاریخ تاسیس: 1389/9/11

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل


IMG_20221011_102053
آقای دکتر محمد حسین چمن مدیر عامل
2
آقای وحید رجایی رئیس هییت مدیره
8
آقای مصطفی حبیب زاده نائب رئیس هییت مدیره

سهامداران